• Esta disciplina destina-se a todos professores, educadores e alunos do Agrupamento de Escolas Henrique Sommer, Maceira.