Biblioteca Escolar Centro de Recursos Educativos
(Becre)

 

A Biblioteca Escolar é um Centro de Recursos ao dispor da Comunidade Educativa de Maceira